-10% na całą ofertę z kodem rabatowym BEMONDI10 | Zawsze darmowa dostawa!

Formularz odstąpienia od umowy

Ładuję...

......................, dn. ......................
................................................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta
BEMONDI Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
e-mail: kontakt@bemondi.pl
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od
umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu następujących rzeczy:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5
Zwrotu proszę dokonać na numer konta: ………………………………………………………………………………………
6
Numer zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………….
..........................................
podpis konsumenta
Informacyjnie:
1. W przypadku zwrotu towarów prosimy o wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą:
• telefoniczny, pod numerem telefonu (22) 750 50 00
• mailowy: kontakt@bemondi.pl
2. Do oświadczenia należy dołączyć dokument zakupu. Niezałączenie dokumentu zakupu nie jest przeszkodą do
skutecznego odstąpienia od umowy.
3. Zgodnie z regulaminem Sklepu Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
4. Towar, po otrzymaniu potwierdzenia przez Bemondi odstąpienia, należy odesłać na adres magazynu:
Bemondi, ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa.
5. W przypadku gdy Klient dokonywał płatności za Towar w inny sposób niż przy użyciu konta bankowego,
wskazanie nr konta jest dobrowolne, jednakże usprawni otrzymanie środków pieniężnych.
6. Podanie numeru zamówienia nie jest obowiązkowe, jednak usprawni realizację procesu zwrotu.

X