Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.bemondi.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@bemondi.pl lub numery telefonów:

+48 22 750 50 00, +48 502 65 00 00‎.

2. Sklep www.bemondi.pl jest prowadzony przez firmę:

 

BEMONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
NIP: 5223068612
REGON:365088012
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS:0000630651, Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
 

3. Adres do korespondencji, biuro, ekspozycja:

BEMONDI
ul. Bokserska 66A
02-690 Warszawa


Adres do zwrotów, magazyn:
BEMONDI

ul. Bokserska 64

02-690 Warszawa


II. Procedura składania i realizacji zamówień

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk "Zamówienie", telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail. Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia nie jest konieczne zakładanie konta użytkownika. W przypadku założenia konta użytkownika można jednak dodatkowo obserwować status realizacji zamówienia.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którymi będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

7. Zamówienie towaru oznacza złożenie oferty kupna przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu) nie będą rozpatrywane.

9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.bemondi.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

10. Na zakupiony towar firma wystawia paragon lub na życzenie fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wprowadzić dane do jej wystawienia (w przypadku firm wraz z numerem NIP).

 

11. Sposoby płatności w sklepie www.bemondi.pl:

  • gotówka - odbiór własny w centrali firmy;

  • karta płatnicza - jedynie w przypadku osobistego odbioru mebli z centrali firmy

  • przelew-przedpłata - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się zaksięgowane na koncie bankowym naszej firmy (nie wymagamy przesłania potwierdzenia wpłaty na nasze konto);

  • Dotpay - system bezpiecznych płatności internetowych 

  • za pobraniem - za towar należy zapłacić kierowcy gotówką w momencie dostarczenia przesyłki;

12. Sposoby i terminy dostawy. Zamówienia wysyłane są za pomocą transportu własnego sprzedawcy. Z uwagi na charakter towaru termin dostawy ustalany jest indywidualnie z klientem. Oprócz wysyłki istnieje możliwość osobistego odbioru towaru.

13. Dostawa odbędzie się w przeciągu 7 dni w przypadku posiadania zakupionych towarów na stanie magazynowym. W przypadkach szczególnych sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy. W odniesieniu do pozostałych towarów termin dostawy zostanie indywidualnie uzgodniony z klientem.

14. Na podstawie art. 12 ust.1. pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta uprzejmie informujemy, iż Konsument zobowiązany jest ponieść koszty transportu. Nadto konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.

15. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

Zalecamy skorzystanie z
formularza odstąpienia od umowy.

16. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

17. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w szczególności w przypadku towarów wykonanych na indywidualne zamówienie Konsumenta oraz w przypadku towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od umowy

18. a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
b) Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Ze względu na gabaryty i wagę towaru prosimy o kontakt z obsługą sklepu www.bemondi.pl w celu omówienia sposobu odesłania rzeczy.

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

19. Koszt transportu dotyczy wysyłki na terenie Polski. W przypadku wysyłki zagranicznej proszę o kontakt z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości ewentualnego dostarczenia oraz wyliczenia kosztów transportu.

III. Procedura składania i realizacji reklamacji

20. Sklep www.bemondi.pl zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

21. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis ujawnionych wad, dokładne oznaczenie sprzedającego produkt oraz dane nabywcy produktu.

22. Klient, nabywający towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu towaru, o ile w terminie roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności towaru (Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami). W przypadku pozostałych klientów (tj. nie będących konsumentami) obowiązują terminy wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Sprzedawca poinformuje zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

23. W przypadku zgłaszania uszkodzenia produktu na odległość, do opisu zgłoszonej usterki prosimy o dołączenie zdjęć ukazujących problem (najlepiej e-mailem w wersji elektronicznej).


24. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące elementów uszkodzonych mechanicznie prosimy w miarę możliwości zgłaszać przed ich montażem.

25. W przypadku sporu, Konsument ma możliwość dochodzenia roszczeń przy pomocy m.in. miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, przy udziale m.in. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych. Skorzystanie z ww. sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.


We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem (ADO) danych osobowych jest BEMONDI Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa NIP: 5223068612 REGON:365088012 KRS 0000630651
 
2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją powyższego zapytania i przyczyną kontaktu oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).
 
3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną umożliwiającą realizację zapytania.
 
4. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach prawa, w przypadku ich braku – przez okres upływu roszczeń wynikających z kontaktu, nie dłużej niż 3 lata. 
 
5. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 
7. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.