Kontakt

Formularz kontaktowy

Biuro oraz ekspozycja naszego sklepu znajdują się pod adresem:


ul. Bokserska 66A
02-690 Warszawa
poniedziałek-piątek: 9:00-18:00
sobota: 9:00-16:00

Magazyn znajduje się pod adresem:

ul. Bokserska 64
02-690 Warszawa

poniedziałek-piątek: 9:00-18:00
sobota: 9:00-16:00

Zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią dostępną 7 dni w tygodniu w godzinach 9:00-20:00

tel. 502 650 000 / tel. (22) 750 50 00

Dział logistyki:

tel. 797 122 855

oraz zadawania pytań obsłudze sklepu poprzez e-mail: 

kontakt@bemondi.pl

Numery kont:

BGŻ BNP Paribas
51 1750 0012 0000 0000 3864 4858

Alior Bank
37 2490 0005 0000 4530 8700 9483

Santander Bank
57 1910 1048 2787 0001 2128 0001 

Sklep prowadzony jest przez:

BEMONDI Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
NIP: 5223068612
REGON:365088012
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000630651, Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
 
Przetwarzanie danych osobowych
 
    1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest BEMONDI Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, NIP: 5223068612, REGON: 365088012, KRS: 0000630651
    2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją powyższego zapytania i przyczyną kontaktu oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).
    3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną umożliwiającą realizację zapytania.
    4. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach prawa, w przypadku ich braku – przez okres upływu roszczeń wynikających z kontaktu, nie dłużej niż 3 lata. 
    5. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    7. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.