Kontakt

Formularz kontaktowy

Biuro oraz ekspozycja naszego sklepu znajdują się pod adresem:


ul. Bokserska 66A
02-690 Warszawa
poniedziałek-piątek: 9:00-18:00
sobota: 9:00-16:00

Magazyn znajduje się pod adresem:

ul. Bokserska 64
02-690 Warszawa

poniedziałek-piątek: 9:00-18:00
sobota: 9:00-16:00

Zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią dostępną 7 dni w tygodniu w godzinach 9:00-20:00

tel. 502 650 000 / tel. (22) 750 50 00

Dział logistyki:

tel. 532 741 881

oraz zadawania pytań obsłudze sklepu poprzez e-mail: 

kontakt@bemondi.pl

Numery kont:

BGŻ BNP Paribas
51 1750 0012 0000 0000 3864 4858

Santander Bank
57 1910 1048 2787 0001 2128 0001 

Sklep prowadzony jest przez:

BEMONDI Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
NIP: 5223068612
REGON:365088012
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000630651, Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
 
Przetwarzanie danych osobowych
 
    1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest BEMONDI Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, NIP: 5223068612, REGON: 365088012, KRS: 0000630651
    2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją powyższego zapytania i przyczyną kontaktu oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).
    3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną umożliwiającą realizację zapytania.
    4. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach prawa, w przypadku ich braku – przez okres upływu roszczeń wynikających z kontaktu, nie dłużej niż 3 lata. 
    5. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    7. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.